RSB ülés – 2008. február 25.

A Rallye Bizottság munkája a szakágvezetői beszámolóval kezdődött, mely során Kassai András tájékoztatta a Bizottság tagjait, arról hogy a napokban az MNASZ elnöksége a következő döntéseket hozta:

A Szombathely Rallye tekintetében kiírásra került egy meghívásos pályázat, amely a szombathelyi verseny megrendezését hívatott elősegíteni.

Szövetségünk elnöksége változtatások nélkül, jóváhagyta a jelenleg is érvényes 2008. évi MNASZ versenynaptárt, illetve a Miskolc Rally megrendezhetősége érdekében lehetővé tette, az RSO Team rendezői licenc váltását.
Az elnökség a Miskolc Rally-t érintő határozatában kimondta, hogy a Miskolc Rally rendezőjének 2008. február 29.-ig eleget kell tennie az MNASZ felé való és elmaradt fizetési kötelezettségeinek, nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a verseny megrendezéséhez szükséges anyagi háttérrel és társadalmi támogatottsággal, valamint az általa megrendezni kívánt versenynek rendelkeznie kell az RSB előzetes jóváhagyásával.

A Miskolc Rally tekintetében az RSB tagjai egyetértettek abban, hogy a verseny megrendezése kiemelt fontosságú, és ennek érdekében kezdeményezi az RSB az Intéző Bizottságnál a rendező által előzőekben már írásban kért naptári módosításokat, a pécsi -, illetve a nyirádi rendező által előterjesztett módosítási kérelmekkel egyetemben.

Mind ezen intézkedések mellett, minden eshetőségre felkészülve és a Miskolc Rally megrendezésének célját hangsúlyozva, a Rallye Bizottság alternatívákat keresett a miskolci verseny esetleges elmaradása esetén annak pótlására, és ezt a témát a továbbiakban mindaddig napirenden tartja, amíg az RSO Team megfelelő garanciákkal nem rendelkezik a verseny megnyugtató körülmények között való megrendezése tekintetében.

A továbbiakban a bizottság foglalkozott a sportbírók továbbképzésének kérdésével, mely sürgető kérdés a bajnokságok színvonalas lebonyolítása érdekében, ezért RSB és a Bírói Bizottság közösen terjeszti elő a vezetőbírói képzés programját.

Versenyzőktől és csapatvezetők részéről érkező észrevételekkel kapcsolatosan Tóth Imre előterjesztette, hogy több versenyzőben kérdés merült fel az Eger Rallye lebonyolításával kapcsolatban. Az RSB értetlenül áll a kérdés előtt, hiszen az Eger Rallye rendezője az RSB tájékoztatása mellett, folyamatosan végzi munkáját, és semmiféle akadálya nincs a verseny színvonalas megrendezésének.

Ezt követően a Média Munkacsoport vezetője előterjesztette az RSB média szabályzatot elfogadásra, melyet a bizottság jóváhagyott. Holczer Dániel beszámolt az MNASZ média munkabizottság üléséről, és ismertette a vagyonértékű jogok értékesítésével kapcsolatos szerződések lehetőségeit. Az RSB ezen kérdéskörben megvitatta a vagyon értékű jogokkal kapcsolatosan tevékenykedők munkavégzésének lehetőségeit, majd határozatában általánosan megjelölte a szerződéses feltételeket. Az RSB szomorúan vette tudomásul, hogy akadt olyan tagszervezete az MNASZ-nek, aki az igényelt média jogok átadásának 2007-es ellenértékét mind a mai napig nem rendezte az MNASZ felé, így az RSB ez úton is kéri az érintett felet tartozása kiegyenlítésére.

Az RSB személyi kérdésekben döntött önálló honlapjának gondozása tekintetében, amely a továbbiakban az "on-line" módon történő nevezés megvalósítására is hivatott.

A továbbiakban az RSB megköszönte a Rally&Racing magazin felajánlását, mely felajánlás szerint a lap minden Rallye2-es nevező csapatnak 1 oldal ingyenes megjelenést biztosít.
Az igényelt megjelenésekkel kapcsolatosan a továbbiakban a Rallye2 összekötő nyújt felvilágosítást.

A következő napirendi pont a 2008. évi első féléves ülésterv elfogadása volt, melyet a tagok egyetemlegesen elfogadtak.

A bizottság a rendezői szerződés tekintetében, hosszas és érdemi vita után úgy határozott, hogy az RSB a továbbiakban átvállalja a rendezőktől a hangos autó és személyzete igazolt költségét, valamint az RSB fizeti a Felügyelő Testület titkárának költségét is. Ezen módosításokkal a rendezői szerződés elfogadásra került.

A következőkben hosszas érdemi egyezetés következett az A/8-as és a WRC versenyautók további szerepléséről. Minden tag elmondta érdemi észrevételét a tárgyban, és a Rallye Bizottság kikérte az elnökség jelenlévő képviselőinek véleményét, valamint a Technikai Bizottság vezetőjének állásfoglalását is. Mind ezek, mind a korábban ebben a témakörben meghirdetett versenyzői értekezleten elhangzottak figyelembevételével, a bizottság úgy határozott, hogy 2009-től párhuzmosan írja ki az Országos Rallye Bajnokságot, valamint a WRC és az A/8 kategória bajnokságát. A szűkebb, a WRC és az A/8 versenyautók bajnokságra vonatkozó szabályozás a későbbikben kerül majd kialakításra.

Ezt követően az RSB a Start Autó Rallye 2008. Eger előkészületeinek áttekintésével foglalkozott, és meghallgatta a rendező beszámolóját. A bizottság tagjai észrevételeket tettek a kiírással kapcsolatosan, amely a napokban kerül majd jóváhagyásra.
Elsősorban a Rallye2 versenyzők érdekeit szem előtt tartva, a bizottság kezdeményezte az R2 versenyzők részére a pénteki pályabejárási lehetőség biztosítását. A rendező, Lakatos Róbert beszámolójában elmondta, hogy az ez évi Eger Rallye, talán még színvonalasabb és izgalmasabb verseny lesz, mint a tavalyi rendezvény.

Sor került még a technikai bizottsággal való egyeztetésre a beérkezett megkeresések és a gépkönyvezési anomáliák tárgyában.

Az ülés végén Kassai András ismertette a licenc elbírálások körülményeit, és beszámolt az azzal kapcsolatosan felmerült kérdésekről, majd megköszönte a tagok áldozatos munkáját, hiszen az értekezlet délelőtt 10 órától este 20 óráig tartott.

RSB Média – Holczer Dániel

Ha tetszett a cikk kérlek oszd meg másokkal is!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.